Váš svet filtrácie pre život

Spoznajte riešenia spoločnosti Freudenberg pre čistý vzduch v interiéri

Úprava vzduchu v interiéri

Ak sa chcete dozvedieť viac
o našich riešeniach a službách

Kontaktujte nás

Navštívte medzinárodnú webovú lokalitu

Starostlivosť o podlahy

Ak sa chcete dozvedieť viac
o našich riešeniach a službách

Kontaktujte nás

Navštívte medzinárodnú webovú lokalitu

Vybavenie do kancelárií

Ak sa chcete dozvedieť viac
o našich riešeniach a službách

Kontaktujte nás

Navštívte medzinárodnú webovú lokalitu

90%

Veľa ľudí vo vyspelých krajinách trávi 90 % svojho času v interiéri.
 Objavuje sa preto významná požiadavka zaistiť kvalitu vzduchu v interiéroch a eliminovať škodlivé koncentrácie kontaminujúcich častíc, nechcené zápachy a škodlivé plyny.


“Pri navrhovaní a výrobe skutočne pozoruhodných vzduchových filtrov pre spotrebiteľské využitie, ako sú čističe vzduchu a vysávače, sme najbližšie poslaniu našej spoločnosti poskytovať riešenia na zlepšenie kvality života.” Dr. Andreas Kreuter, generálny riaditeľ

Znečistenie vzduchu v interiéri je 5-krát vyššie než vonku

O znečistení vzduchu uvažujeme ako o niečom, čo je vonku – smog, ozón alebo opar vznášajúci sa vo vzduchu, obzvlášť v lete. V skutočnosti však môže byť vzduch v našich domácnostiach, kanceláriách a iných budovách päťkrát znečistenejší než vzduch vonku. Znečistenie vzduchu je vo vašom domove a na pracovisku, no nie vždy ho možno vidieť.

Vzduch v domácnosti môže znečisťovať olovo (v prachu v domácnosti), formaldehyd, požiarne spomaľovače či dokonca nestabilné chemikálie z vôní používaných v bežných čistiacich prostriedkoch. Okrem toho sa tam niektoré znečisťujúce látky dostávajú v novom matraci či nábytku, čistiacich prostriedkoch na koberce či náteroch na stenách. V tejto zmesi tiež nájdete mikroskopické prachové roztoče (významný alergén), pleseň a množstvo zvyškov pokožky zvierat. Vlastníci domácich zvierat ich prenášajú na šatách a roznášajú počas celého dňa. Nedá sa ich zbaviť, aj keď nemáte domáce zviera. Deti, ľudia trpiaci astmou a staršie osoby môžu byť obzvlášť citliví na znečisťujúce látky v interiéri, no ďalšie účinky na zdravie sa môžu objaviť až po rokoch opakovaného vystavovania.

Čo sa týka znečistenia vzduchu v kanceláriách, je známe, že kopírovacie stroje a laserové tlačiarne vypúšťajú chemické látky ako ozón, rozpúšťadlá či tonerový prach. Znečisťujúce látky tiež pochádzajú z materiálov používaných na ich prevádzku (toner, atrament, papier) a špeciálnej použitej technológie tlače. Počas tlače a kopírovania dochádza k zložitým chemickým a fyzikálnym procesom, počas ktorých toner a papier reagujú pod vplyvom svetla a vysokých teplôt. Častice a prach navyše môžu nepriaznivo vplývať na výkon kancelárskych zariadení. Napríklad častice vo vzduchu môžu vplývať na fungovanie videoprojektora a skracovať jeho životnosť.

Typické komponenty znečistenia vzduchu v interiéri

Jednou z výziev, ktorým čelíme, keď hovoríme o znečistení vzduchu v interiéri, je to, že škodlivé častice a plyny nevidíme, pretože sú veľmi malé. Vytvorili sme zoznam najdôležitejších znečisťujúcich látok v interiéri.

 • Tuhé častice (PM)

  Malé a drobné častice, ktoré sa istú dobu vznášajú v atmosfére a neklesajú okamžite. Tieto častice sa delia na skupiny podľa veľkosti. Tuhé častice sú škodlivé pre zdravie. Platí to rovnako v prípade zvýšených koncentrácií počas krátkeho obdobia, ako aj v prípade nízkej miery vystavenia počas dlhšieho obdobia. Z tohto dôvodu by sme mali neustále minimalizovať vystavenie znečisteniu časticami.

 • Formaldehyd

  Organická chemická látka, ktorá je v našom prostredí rozšírená. Ide o bezfarebnú plynnú zlúčeninu s prenikavým zápachom zo skupiny plynov nazývaných aldehydy. Ide o senzibilizujúce činidlo, ktoré dokáže vyvolať reakciu imunitného systému pri prvotnom vystavení. Tiež existujú podozrenia, že ide o ľudský karcinogén spájaný s rakovinou nosnej dutiny a pľúc. Vystavenie formaldehydu je najčastejšie pri vdýchnutí v plynnom skupenstve. Koncentrácia formaldehydu v ovzduší nad úrovňou 0,1 ppm môže spôsobovať podráždenie dýchacieho ústrojenstva.

 • Prchavé organické zlúčeniny (POZ)

  Organické chemikálie, ktoré majú vysoký tlak vodnej pary pri bežnej teplote v miestnosti. Niektoré POZ sú nebezpečné pre ľudské zdravie alebo môžu škodiť prostrediu. Antropogénne POZ sú upravené zákonom, obzvlášť v interiéroch, kde sú ich koncentrácie najvyššie. Škodlivé POZ nie sú akútne toxické, no majú zložené dlhodobé účinky na zdravie. Z dôvodu zvyčajne nízkych koncentrácií a pomalého objavovania sa príznakov je výskum POZ a ich účinkov náročný.

 • Zápachy

  Zápachy predstavujú čuchové vnímanie konkrétnej chemickej látky alebo chemických zmesí ľudským telom. Tieto zapáchajúce chemikálie pochádzajú z plesní, baktérií, kalových plynov, rozkladajúcich sa hlodavcov alebo ich výkalov, výparov plynov pri spaľovaní (auto alebo pec) a domácich zvierat (to je len niekoľko častých zdrojov). Rozhodne ovplyvňujú problémy kvality prostredia v interiéri budov. Niektoré chemické látky (v nízkych koncentráciách) môžu predstavovať zdravotné riziko aj pred tým, ako ich je možné zacítiť, zatiaľ čo iné sú dráždivé v pomerne vysokých koncentráciách, pre väčšinu ľudí však nepredstavujú zdravotné riziko (ľudia s citlivosťou na prostredie alebo chemikálie môžu vnímať zdravotné účinky pri veľmi nízkych koncentráciách mnohých chemických látok). Aj keď väčšina znečisťujúcich chemických látok pochádza priamo z budovy, chemikálie sa do budovy môžu dosť aj z vonkajšieho prostredia.

 • Mikroorganizmy

  Plesne a iné alergény. Približne 30 % svetovej populácie trpí na alergie. Približne 86 % všetkých alergikov je alergických na peľ. V časoch vysokých koncentrácií peľu sa alergie môžu prejavovať vo forme nádchy, opuchnutých nosových dutín, záchvatov kýchania a svrbenia očí, čo negatívne vplýva na život alergikov.